C107

Stambeni objekat

  • Klijent: Ars-tim invest d.o.o. Beograd
  • Lokacija: Beograd, ul. Cerska 107
  • Tip objekta: Stambeno-poslovni kompleks Po+ P+4+Pk
  • Godina: 2018
  • Površina: 1.800m2
  • Status: U izgradnji
  • Autor: Zabriskie Studio