MIKE ALASA

Stambeno poslovni objekat

  • Klijent: Granit Invest d.o.o. Beograd
  • Lokacija: Beograd, ul. Mike Alasa, Braće Baruh
  • Tip objekta: Stambeno-poslovni kompleks 2Po+ P+4+Ps
  • Površina: 2.900m2
  • Godina: 2018.
  • Status: U izgradnji
  • Autor: Zabriskie studio