SREBRNAC

Hotelski kompleks

  • Klijent: Build gradnja plus d.o.o. Beograd
  • Lokacija: NP Kopaonik
  • Tip objekta: Hotelski kompleks Po+Su+ P+2+Pk
  • Površina: 9.000m2
  • Godina: 2018.
  • Status: U pripremi za gradnju
  • Autor: Zabriskie studio, Vladislav Lalicki d.i.a., Ivan Ljubić d.i.a.