VOJVODE STEPE

Stambeno poslovni objekat

  • Klijent: M Invest d.o.o. Beograd
  • Lokacija: Beograd, ul. Vojvode Stepe
  • Tip objekta: Stambeno-poslovni objekat 2Po+ P+6+Ps
  • Površina: 9.600m2
  • Godina: 2018
  • Status: U izgradnji
  • Autor: Zabriskie studio