News & ideasKONTINUITET VREDNOSTI I DELOVANJA: “A Place Where Learning Continues”

News

17 / 03 / 2021

Zgrada Radničkog univerziteta „Radivoj Ćirpanov“ predstavlja izuzetan, i za Novi Sad specifičan zalog nasleđu progresa. Jedna od važnijih vrednosti Radničkog univerziteta bila je njegovo brendiranje, utemeljeno i u stvarnom funkcionisanju kao „kuće za proizvodnju kulture i obrazovanja“, koja gradi potencijal za razvoj cele zajednice.

Ovaj aspekt je za nas bio izuzetno zanimljiv i inspirativan, uzimajući u obzir današnji potpis i same kompanije Vega IT: “A place where learning continues”.

Pitanje održavanja kontinuiteta vrednosti je u našem društvu jedno od najizazovnijih i predstavlja mesto na kome se treba zaustaviti i koje treba promisliti, pre nego se kreira koncept koji menja pojavnost postojećeg objekta.

I upravo u tome – u uspostavljanju kontinuiteta vrednosti, tražili smo polazište za uspešno oblikovanje pojavnosti novog sedišta Vega IT koje treba da pokaže ne samo da je svesno mesta na kome se nalazi, već i da svojim delovanjem nastavlja zalog „kuće za proizvodnju kulture i obrazovanja“.

Kako smo kreirali koncept, koje ideje su nas vodile i kako izgleda naš predlog rekonstrukcije bivše zgrade Radničkog univerziteta u Novom Sadu možete pogledati na linku:

AUTOR: Zabriskie studio i Nikola Milanović (Ured Studio)

AUTORSKI TIM Zabriskie studio :
Milka Gnjato, dia (partner, kreativni direktor u Zabriskie studiju)
Nemanja Ćurčić, dia (arhitekta saradnik u Zabriskie studiju)
Milena Katić, dia (direktor projekta u Zabriskie studiju)
Fedor Jurić, dia (arhitekta saradnik u Zabriskie studiju)
Ivan Zuliani, dia (samostalni arhitekta u Zabriskie studiju)
Ivan Šuić, dia (arhitekta sradnik u Zabriskie studiju)
Martina Milošević, dia (arhitekta sradnik u Zabriskie studiju)
Zlata Stanojević, dia (arhitekta sradnik u Zabriskie studiju)
Ivica Marković, dia (direktor projekta u Zabriskie studiju)

SARADNICI:
Đorđe Petković, ia (saradnik u Zabriskie studiju)
Milja Rabrenović, ia (saradnik u Zabriskie studiju) – maketa

AUTOR KONCEPTA OSVETLJENJA: Vladimir Konjević, dia/ Space Stars Astronauts, Zagreb

KONSULTANTI:
ALUMINIJUMSKI FASADNI SISTEMI. Vladimir Kovačević dia/ Reynaers Aluminium SE
KONFIGURACIJA STAKLA. Vladimir Lazić, dia / Guardian Glass
KONSTRUKCIJA. Spasoje Derajić, d.i.g. / Beging, Beograd
ENERGETSKA EFIKASNOST. Dragan Jovićić, dim.
OBRADA TEKSTA: Katarina Jovanović, strateški planer / April studio, Beograd

Share this article: FACEBOOK / LINKEDIN