News & ideasZabriskie širi tim!

News

10 / 05 / 2023

Zabriskie d.o.o. je jedna od vodećih srpskih firmi u oblasti arhitekture. Bavimo se arhitektonskim projektovanjem i konsaltingom.

BIM KOORDINATOR/KOORDINATORKA

Beograd

Konkurs za poziciju BIM koordinatora koji će se svojim kvalifikacijama, interesovanjima i talentima uklopiti i dati svoj doprinos vrednostima i metodologijama arhitektonske firme Zabriskie.

Uslovi:

• VII stepen stručne spreme, Mast.inž.arhitekture / građevine
• 5+ godina iskustva u izradi i kordinaciji projekata u BIM standardu
• Napredno poznavanje softvera Revit

• Srednji nivo samostalnosti u radu
• Neophodno napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna i e-mail korespondencija, izrada tehničke dokumentacije i komunikacija u okviru internacionalnog tima na engleskom jeziku)

Poželjne veštine pored profesionalnih kompetencija:

• Organizacione i komunikacione
• Veština delegiranja

Poželjne osobine ličnosti:

• Želja za učenjem i daljim razvojom karijere u pravcu sticanja znanja iz oblasti BIM tehnologija.

Zaduženja i odgovornosti:

• Poštovanje kompanijskih standarda i kulture poslovanja
• Upravljanje implementacijom BIM softvera, sposobnost postavljanja REVIT projekta u skladu sa standardima, kao i sposobnost stvaranja parametrijskih REVIT elemenata („families“)
• Izrada detaljne tehničke dokumentacije sa definisanjem korišćenih materijala, završne obrade, gotovih proizvoda, vezivnih sredstava, izabranih proizvođača
• Koordinacija sa proizvođačima, priprema specifikacije materijala, kompletnih porudžbenica, u skladu sa tehničkim normama i preporukama definisanih od strane proizvođača
• Rad u timu uz koordinaciju sa rukovodiocima projekta
• Praćenje novih trendova i tehničkih dostignuća u građevinarstvu
• U saradnji sa BIM menadžerom pružanje podrške na projektima
• Učestvuje u razradi idejnih i izvođačkih projekata
• Odgovoran za segmente projekta, zadatke koji su mu delegirani, pruža podrušku razvoju projekta pod rukovodstvom glavnog arhitekte i Projekt menadžera

Svi zainteresovani kandidati mogu elektronskim putem poslati svoj CV (max. dve strane) i portfolio (max. 10 strana/2MB) na careers@zabriskie.rs

Napomena: Kontaktiraćemo samo one kandidate koji budu zadovoljili navedene kriterijume konkursa.

Rok za konkurisanje: 30.05.2023.

ARHITEKTA

Beograd

Konkurs za poziciju arhitekte koji će se svojim kvalifikacijama, interesovanjima i talentima uklopiti i dati svoj doprinos vrednostima i metodologijama arhitektonske firme Zabriskie.

Uslovi:

• VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer arhitekture ili M. Arh
• 5+ godina iskustva u izradi i kordinaciji projekata u projektnom birou, sa min. 2-3 godine iskustva u vođenju manje zahtevnih projekata, sa sposobnošću da nadgleda manji broj arhitekata
• Neophodno napredno poznavanje softvera Revit.
• Srednji nivo poznavanja projektantskih procesa, standarda, pravilnika i procedura
• Srednji nivo samostalnosti u donošenju projektantskih odluka
• Napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna i e-mail korespondencija, izrada tehničke dokumentacije i komunikacija u okviru internacionalnog tima na engleskom jeziku)

Poželjne veštine pored profesionalnih kompetencija:

• Organizacione i komunikacione
• Veština delegiranja
• Potencijal za razvoj liderskih veština

Poželjne osobine ličnosti:

• Analitičnost, sistematičnost i odgovornost
• Asertivnost i proaktivnost, komunikacijske veštine
• Upornost i strpljivost

Zaduženja i odgovornosti:

• Poštovanje kompanijskih standarda i kulture poslovanja
• Učestvuje u izradi idejnih I izvođačkih projekata većih razmera
• Rad na internacionalnim projektima i komunikacija sa internacionalnim timovima
• Odgovoran za segmente projekta na zadatke koji su mu delegirani, pruža podrušku razvoju projekta pod rukovodstvom odgovornog arhitekte

Svi zainteresovani kandidati mogu elektronskim putem poslati svoj CV (max. dve strane) i portfolio (max. 10 strana/2MB) na careers@zabriskie.rs

Napomena: Kontaktiraćemo samo one kandidate koji budu zadovoljili navedene kriterijume konkursa.

Rok za konkurisanje: 30.05.2023.

ARHITEKTA JUNIOR

Beograd

Konkurs za poziciju arhitekte juniora koji će se svojim kvalifikacijama, interesovanjima i talentima uklopiti i dati svoj doprinos vrednostima i metodologijama arhitektonske firme Zabriskie.

Uslovi:

• VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer arhitekture ili M. Arh
• 1-5 godina iskustva u izradi projekata u projektnom birou, bez neophodnog iskustva u vođenju projekata i nadgledanju drugih članova tima
• Neophodno poznavanje softvera Revit
• Početni nivo poznavanja projektantskih procesa, standarda, pravilnika i procedura
• Početni nivo samostalnosti u donošenju projektantskih odluka
• Neophodno napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna i e-mail korespondencija, izrada tehničke dokumentacije i komunikacija u okviru internacionalnog tima na engleskom jeziku)

Poželjne veštine pored profesionalnih kompetencija:

• Organizacione i komunikacione
• Potencijal za razvoj veštine delegiranja

Poželjne osobine ličnosti:

• Želja za učenjem i daljim razvojom karijere u pravcu sticanja znanja iz oblasti arhitektonskih tehnologija.

Zaduženja i odgovornosti:

• Poštovanje kompanijskih standarda i kulture poslovanja
• Učestvuje u izradi idejnih I izvođačkih projekata
• Pod mentorskim nadzorom pruža podršku na projektima u segmentu arhitektonskih tehnologija (osmišljavanje I razrada arhitektonskih detalja I tehnologija izvođenja)
• Odgovoran za segmente projekta, zadatke koji su mu delegirani, pruža podrušku razvoju projekta pod rukovodstvom odgovornog arhitekte i arhitektonskog tehnologa

Svi zainteresovani kandidati mogu elektronskim putem poslati svoj CV (max. dve strane) i portfolio (max. 10 strana/2MB) na careers@zabriskie.rs

Napomena: Kontaktiraćemo samo one kandidate koji budu zadovoljili navedene kriterijume konkursa.

Rok za konkurisanje: 30.05.2023.

Share this article: FACEBOOK / LINKEDIN