“If you weren’t an optimist, it would be impossible to be an architect.”

Norman Foster

Konsalting

Rad Zabriskie Studija objedinjuje pravnu, urbanističku, geodetsku, arhitektonsku analizu kapaciteta, prednosti i ograničenja određene lokacije. Samo projekat kojim se od početka do kraja upravlja u skladu sa važećom regulativom može da bude krunisan objektom koji je stabilan u svakom smislu: inženjerski, pravno, i u opštoj arhitekturi privatnog i javnog prostora.
Takav pristup konsaltingu u oblasti investicija ima za cilj da pomogne klijentima da budu sigurni u odluke koje donose i da smanje rizike. Zabriskie Studio je u toku sa važećim zakonima, kao i eventualnim promenama.