“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”

Albert Einstein

Upravljanje projektima

O svemu govorimo otvoreno i živo i kultura debatovanja i donošenja odluka deo je radne amosfere Zabriskie Studija. Za nas upravljanje projektima podrazumeva i detektovanje potencijalnih problema i njihovo otklanjanje, kao i pretvaranje ideje u delo. Na osnovu iskustva i znanja u polju konsaltinga u arhitekturi Zabriskie Studio neguje sinhronizovano upravljanje vremenom i projektima, razumevajući razliku između efikasnog i efektivnog.