ĐURIĆEVA

Stambeni objekat

  • Klijent: Vibe construction d.o.o. Beograd
  • Lokacija: Beograd, ul. Đurićeva 20-22
  • Tip objekta: Stambeni objekat 2Po+ P+4+Ps
  • Površina: 3.100m2
  • Godina: 2018.
  • Status: U izgradnji
  • Autor: Zabriskie studio