GV2

Stambeni objekat

  • Klijent: Pro stil plus d.o.o. Beograd
  • Lokacija: Beograd, ul. Gospodara Vučića 2
  • Tip objekta: Stambeno-poslovni kompleks Po+ P+3+Ps
  • Površina: 2.000m2
  • Godina: 2017.
  • Status: U pripremi za izgradnju
  • Autor: Zabriskie studio