KRFSKA 21

Stambeni objekat

  • Klijent: Smart gradnja d.o.o.
  • Lokacija: Beograd, ul. Krfska 21
  • Tip objekta: Stambeno-poslovni kompleks Po + P+4+Ps
  • Površina: 4.200m2
  • Godina: 2017.
  • status: Izvedeno
  • Autor: Zabriskie studio