VENAC BAŠTINE

Zgrada Ansambla narodnih igara i pesama Srbije “KOLO”
i Centra za promociju i istraživanje kulturnog nasleđa

 • Konkursno rešenje - prva nagrada
 • Lokacija: Beograd, Kosančićev Venac
 • Autorski tim Zabriskie studija: Milka Gnjato, d.i.a, Ivan Zuliani, d.i.a, Ivica Marković, d.i.a,
  Fedor Jurić, d.i.a, Martina Milošević, d.i.a, Dušica Plazinčić, d.i.a.
 • Saradnici / konsultanti: Dr Dragan Novković, diplomirani inženjer elektrotehnike,
  Ana Dajić, M.A. etnolog-antropolog, Dr Miodrag Grbić, mast.inž.arh., Vladimir Lalicki, d.i.a,
  Maja Đorđević, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
 • Godina: 2019.