ZOOM IN – BLOOMBERG ADRIA TV: Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji – novine

Vladimir Đorić, Partner i naš COO direktor gostovao je u emisiji ZOOM In na Bloomberg Adria TV, koju uređuje Slađana Adamović Ilić.

Sagovornici su bili Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Miloš Petaković, viši savetnik advokatske kancelarije Gecić.

Vladimir je govorio o novom predlogu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i obrazložio neke od predloženih izmena. Komentari i promišljanja o ovim relevantnim temama dati su sa ekonomske i poslovne tačke gledišta.

Izmene zakona imaće za cilj pitanja kao što su zelena gradnja, dalje pojednostavljenje i preoblikovanje administrativnog procesa, visine naknada za konverziju kao i uspostavljanje registra brownfild lokacija koji će prikazivati nekorišćene, napuštene i zapuštene lokacije i objekte u centralnim zonama i šire.